Svatý otec vybídl k docenění projevů lidové zbožnosti

24.11.2018 

Vatikán. Velká papežská audienční hala, známá jako Aula Pavla VI., hostí v těchto dnech 3. mezinárodní setkání církevních sborů. Na akci probíhající pod záštitou Papežské rady pro novou evangelizaci ve spolupráci s Nova Opera Onlus se sjelo přes 7 tisíc zpěváků a hudebníků z různých koutů světa. Dnes večer mají na programu společný koncert se sborem římské diecéze pod vedením mons. Marca Frisiny a zítra se 8 tisíc hlasů rozezní Bazilikou sv. Petra při mši svaté v 10 hodin. Dnes ráno promluvil k členům chrámových schól, farních sborů, hudebníkům a varhaníkům papež František:

„Vaše přítomnost v této aule nechala rozeznít hudbu a zpěvy, které pronikly v jistém smyslu za všechny hradby. Probudili jste Vatikán! Je krásné poslouchat vaše melodie a vnímat radost i vážnost, s níž společně dáváte hlas kráse naší modlitby,“

Zahájil papež František svou promluvu a připojil poděkování předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci, arcibiskupovi Fisichellovi, za tuto akci umožňující „kontakt s mnoha cestami evangelizace“. Zmínil pak velký význam hudby pro mladé lidi, který vyšel najevo při debatách během nedávné synody, jak stojí také ve 47 článku závěrečného dokumentu.

„Vaše hudba a zpěv jsou pravým nástrojem evangelizace v míře, v níž se stáváte svědky hloubky Božího slova, které se dotýká lidských srdcí, a doprovázíte slavení svátostí, zejména svaté eucharistie, způsobem, který umožňuje pocítit krásu Ráje. Neztrácejte nikdy ze zřetele tento úkol, tak důležitý pro život našich komunit.“

Druhý vatikánský koncil mluví o hudební tradici církve jako o dědictví nedocenitelné hodnoty (konst. Sacrosanctum Concilium, 112), připomněl papež František s komentářem, že právě tak tomu je. Připomněl tradice různých společenství po celém světě, včetně forem „zakořeněných v lidové kultuře, které – jak řekl – se stávají také skutečnou modlitbou“. Na druhé straně přítomnost sborů zpívajících společně jediný zpěv chvály Otci dává výraz univerzálnosti církve:

 „Váš zpěv a vaše hudba, zejména při slavení eucharistie, zjevně poukazuje na to, že jsme jediné Tělo a zpíváme jediným hlasem naši jedinou víru. Přestože mluvíme různými jazyky, všichni mohou rozumět hudbě, kterou zpíváme, víře, kterou vyznáváme, a naději, která nás čeká.“

Na závěr papež varoval chrámové schóly před pokušením protagonismu, vybídl je k vedení zpěvu celého společenství věřících a k docenění jiných projevů lidové zbožnosti:

„Studujete a připravujete se, aby se váš zpěv stal melodií doprovázející modlitbu a slavení liturgie. Neupadejte však do pokušení protagonismu, jež by vaše úsilí zamlžoval a umenšoval aktivní účast lidu na modlitbě. Buďte animátory zpěvu celého společenství a nestavte se na jeho místo, nepřipravujte Boží lid o zpěv s vámi a o svědectví eklesiální a komunitní modlitby. Vy, kteří jste hlouběji pochopili význam zpěvu a hudby, nepodceňujte jiné výrazy lidové zbožnosti, jako jsou patronátní svátky, procesí, tanec a náboženské zpěvy našeho lidu; i ty jsou pravým dědictvím religiozity, které si zaslouží docenění a podporu, protože v tomto případě je vždy při díle Duch Svatý v srdci církve.“

Řekl papež František při audienci pro 7 tisíc účastníků Mezinárodního setkání církevních sborů a svěřil zpěváky a hudebníky přímluvě jejich patronky sv. Cecílie.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.