Adventní kázání O. Cantalamessy

3.12.2004 

?Nemůžeme redukovat eucharistii na pouhou kontemplaci reální přítomnosti Ježíše v Hostii, ale vzdát se jí, by bylo ohromnou ztrátou.? To jsou slova papežského kazatele, P. Raniera Cantalamessy, z jeho prvního adventního kázání před Svatým otcem a jeho nejbližšími spolupracovníky. Za téma si letos zvolil hymnus ?Adoro te devote?.

P. Cantalamessa mluvil o životodárné síle eucharistie. Přijmout Krista znamená vždy zároveň myslet na něj, žít s pohledem upřeným k němu. Nebylo by nic platné, kdyby Maria nesla Krista ve svém těle a nenesla ho s láskou také ve svém srdci ? tak demonstroval P. Cantalamessa souvislost mezi Vtělením a Eucharistií. Zároveň vyložil historické okolnosti rozvoje eucharistické úcty, která šla ruku v ruce s pocitem nehodnosti křesťanů přiblížit se k této svátosti. V tom se dnes situace změnila. Bylo by ale špatné rezignovat na dobré věci minulosti. Ve prospěch eucharistické adorace kromě toho mluví také teologické důvody: když Ježíš říká ?To čiňte na mou památku?, neznamená to jen opakovat obřady, které ustanovil při Poslední večeři, ale také osobní vzpomínku. Pěstovat paměť na Ježíše? ? řekl ve svém prvním adventním kázání P. Cantalamessa.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.