Papež: Je třeba zamezit ztroskotávání lodí vezoucích migranty

22.7.2018 

Vatikán. Před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo asi 10 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu Petrova nástupce před mariánskou modtlibou Anděl Páně. Papež František komentoval evangelium 16. neděle liturgického mezidobí (srov. Mk 6,30-34). Svoji promluvu zakončil:

První pokrm, který Mesiáš nabízí hladovým a bloudícím lidem, je chléb Slova. Všichni máme zapotřebí slova pravdy, aby nás vedla a osvěcovala cestu. Bez pravdy, kterou je sám Kristus, není možné nalézt správný směr života. Když se vzdálíme od Ježíše a Jeho lásky, zbloudíme, a život se promění ve zklamání a nespokojenost. S Ježíšem po boku je možné postupovat bezpečně, obstát ve zkouškách a činit pokroky v lásce k Bohu i bližnímu. Ježíš se stal darem pro druhé a tak se stal vzorem lásky a služby pro každého z nás.
Nejsvětější Maria pomoz nám, abychom na sebe uměli brát utrpení a těžkosti svých bližních postojem ochoty dělit se a sloužit.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy papeže před modlitbou ANGELUS je ZDE

Po hlavní promluvě papež František dodal:

V posledních týdnech přišly dramatické zprávy o ztroskotání bárek plných migrantů ve Středozemním moři. Vyjadřuji svoji hlubokou bolest nad těmito tragédiemi a ujišťuji, že budu pamatovat na zahynulé a jejich rodiny a modlit se za ně. Důrazně vyzývám mezinárodní společenství k rozhodnému a pohotovému jednání, aby se zamezilo opakování takovýchto tragédií a byla zaručena bezpečnost, úcta k právům a důstojnost všech.“

Všem přítomným na Svatopetrském náměstí udělil Svatý otec apoštolské požehnání.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.