Představená řádu Misionářek lásky k situaci v Ráňčí

19.7.2018 

Kalkata. Představená řádu Matky Terezy, Mary Prema (foto), vydala obsáhlé prohlášení, kterým odpovídá na mediální a politickou manipulaci řádem Misionářek lásky v souvislosti s případem jedné z jejích  zaměstnankyň, která se pokusila prodat do adopce novorozence z domu sester v Ráňčí, hlavním městě státu Džárkhand, kde pečují mimo jiné také o děti. V reakci na tento případ se totži policie v tomto indickém státu rozhodla podrobit všechny domy řádu Matky Terezy  vyšetřování. Sestra Prema velice podrobně celý případ popisuje a vyjadřuje plnou důvěru v postup příslušných úřadů a ve spravedlivé posouzení celého případu, se kterým řád - ani žádná ze sester osobně - nemá nic společného.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.