Zasedání Senegalské biskupské konference

25.11.2004 

V těchto dnech probíhá v Dakaru plenární zasedání Senegalské biskupské konference, do které patří biskupové Senegalu, Guiney-Bissau, Kapských ostrovů a Mauretánie. Hlavními body programu jsou činnost Komise pro Iustitia et Pax a příprava příštího Synodu biskupů o Eucharistii, který by se měl konat v říjnu 2005 ve Vatikánu, u příležitosti zakončení Eucharistického roku. Biskupové věnují pozornost také sociálním, ekonomickým a politickým problémům Afrických států. Bude publikován pastorační list o životě na africkém venkově a problémech těchto čtyř afrických států. Biskupové se zabývají také oblastí zdravotnictví. Místní církev žádá, aby bylo dostupné všem vrstvám obyvatel.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.