Svatý otec připomněl 175. výročí Papežského misijního díla dětí

20.5.2018 

Vatikán. Přibližně 20 tisíc lidí se po dopolední bohoslužbě va vatikánské bazilice shromáždilo na Svatopetrském náměstí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Svatého otce před mariánskou modlitbou Regina caeli. V samotném jejím závěru papež František řekl:

Od tohoto dne až do konce časů je tato svatost, jejíž plností je Kristus, darována všem, kdo se otevírají působení Ducha svatého a snaží se být Mu poddáni. A Duch svatý dává zakusit plnou radost. Duch svatý v nás svlažuje vyprahlost srdce, které otevírá naději, a podněcuje a usnadňuje vnitřní zrání vztahu k Bohu a bližnímu. A jak to říká sv. Pavel: „Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost“ (Gal 5,22). To všechno v nás působí Duch svatý. Proto dnes slavíme toto bohatství, které nám daruje Pán.
Prosme Pannu Marii ať dnes vyprosí církvi nové Letnice a nové mládí, jež nám dá radost žít podle evangelia a dosvědčovat jej a »vlije nám intenzivní touhu být svatí k větší slávě Boží« (Gaudete et exsultate,177).

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Regina caeli je ZDE

Po hlavní promluvě papež obrátil pozornost k mezinárodnímu dění:

Letnice vedou naše srdce do Jeruzaléma. Včera večer jsem se duchovně spojil s modlitební vigilií za mír, jež se konala v tomto městě, jež je svaté pro židy, křesťany a muslimy. A dnes nadále prosíme Ducha svatého, aby vzbudil vůli a gesta dialogu a smíření ve Svaté zemi a na celém Blízkém východě.

Rád bych věnoval zvláštní zmínku milované Venezuele. Prosím Ducha svatého, aby daroval všemu venezuelskému lidu – všem, vládě i lidu – moudrost k nastoupení cesty pokoje a jednoty. Modlím se také za vězně, kteří zemřeli včera.

Událost Letnic je počátkem všeobecného misijního poslání církve. Proto bylo dnes publikováno poselství k letošnímu Světovému dni misií. Rád bych také připomněl, že včera uplynulo 175 let od vzniku Papežského misijního díla dětí, které v dětech vidí protagonisty misií skrze jejich modlitby a drobná všední gesta lásky a služby. Děkuji těmto dětem a povzbuzuji všechny, které se podílejí na šíření evangelia ve světě. Děkuji.“

Zcela na závěr Petrův nástupce přidal důležité oznámení ohledně jmenování nových kardinálů viz ZDE.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.