Maltézští rytíři zvolili nového velmistra

2.5.2018 

Řím. 80. velmistrem Suverénního řádu maltézských rytířů se stal  Fra Giacomo Della Torre del Tempio di Sanguinetto. Čtyřiapadesátičlenná státní rada se dnes sešla v řádovém sídle na římském Aventinu a svou volbou potvrdila místodržitele zvoleného do čela řádu 29. dubna 2017. Mandát maltézského velmistra není časově omezen.

Podle tiskové zprávy Suverénního řádu maltézských rytířů byl papež František písemně informován o výsledku volby. Zítra dopoledne v kostele P. Marie na Aventinu složí nový velmistr přísahu před zvláštním papežským delegátem pro Suverénní řád maltézských rytířů, substitutem státního sekretariátu arcibiskupem Angelem Becciu, a před členy státní rady. “Velmistr potvrdil svou vůli pokračovat v práci na reformě konstitucí maltézského řádu, zahájené v roce 2017 – pokračuje dále tisková zpráva – aby lépe odpovídala značnému rozvoji, který řád zaznamenal v posledních desetiletích.”

Poslední velmistr Matthew Festing odstoupil z úřadu před rokem na prosbu papeže Františka. Jak uvedl v rozhovoru pro deník Il Messaggero, během svého jedenáctiletého mandátu usiloval o posílení duchovního rozměru řádu, zavedl programy pro formaci noviců a řádové členy. Záleželo mu na tom, aby maltézští rytíři byli skutečně řádem a nikoli nevládní organizací. Jeho činnost nicméně vyústila ve vnitřní napětí a objevily se rovněž kontroverze ohledně financování řádu. Přesto Matthew Festing zdůrazňuje, že - navzdory obtížím - je téměř veškerá činnost maltézských rytířů “skvělá”.

Potvrzuje to rovněž současný velkošpitálník řádu, kníže Dominique de La Rochefoucauld-Montbel:

“V poslední době, počínaje osmdesátými lety, se maltézský řád hluboce proměnil, rozsah jeho činnosti se rozšířil zejména ve dvou zásadních oblastech, totiž ve zdravotních a sociálních službách. Pokud jde o zdravotnictví, v mnoha zemích vykrystalizovala tradice spolupráce se státním zdravotnickým systémem. Na základě těchto zkušeností jsme vypracovali zdravotnickou síť v dalších zemích, které nemají tento způsob financování. Kromě toho se paralelně rozvíjela sociální činnost, nejčastěji na lokální úrovni. Díky tomu došlo ke značnému rozšíření řádu. Dnes máme 13,5 tisíce členů, 80 tisíc dobrovolníků a 45 tisíc zaměstnanců. V různé míře jsme přítomni ve 120 zemích. Náš řád nikdy nerozvíjel činnost v tak velkém měřítku. Benedikt XVI. jej označil za “armádu lásky”.

Prvním oficiálním bodem programu nového velmistra bude 60. Mezinárodní pouť řádu maltézských rytířů do Lurd ve dnech 4. – 8. května. Každoročně se této pouti účastní 7 tisíc členů a dobrovolníků z celého světa, při které pečují o 1500 nemocných a postižených.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.