Papež k francouzským politikům: Podporujte integrální ekologickou konverzi

12.3.2018 

Vatikán. Papež František přijal skupinu politiků a poslanců z marseilleské pronvincie v doprovodu arcibiskupa Pontiera a dalších biskupů. Společná cesta do Říma si klade za cíl představit politikům, jak se pracuje v centru katolické církve. Petrův nástupce poznamenal slovy encykliky Laudato si´, že velikost politiky se projevuje tehdy, když se řídí velkými principy a v dlouhém časovém horizontu jedná ve prospěch obecného dobra.

„Dějiny vašich regionů, významně spojené se středozemním prostorem, dosvědčují bohatství diverzity, která je skutečným potenciálem v lidské, ekonomické, sociální, kulturní  a také náboženské oblasti. (...) Vzhledem k problémů dnešní společnosti je rovněž nebytné stávat se šiřiteli pravé debaty o hodnotách a orientaci, jež je všemi uznávaná a všem společná.“

Jak papež dodal, této debaty se mají účastnit věřícíc všech náboženství a všichni lidé dobré vůle. Římský biskup dále provensálské politiky povzbudil, aby se snažili navazovat vztahy mezi městskými a venkovskými prostory. Poukázal také na to, že povoláním politiků je být nablízku druhým, zejména lidem v nejistých situacích.

„Nevzdávejte se před sociální nerovností, jež je kořenem zla ve společnosti, ale podporujte integrální ekologickou konverzi sloužící ochraně našeho společného domu. Myslím také na migranty a běžence, kteří uprchli ze svých zemí kvůli válce, bídě a násilí, a na to, co pro ně bylo již bylo učiněno. Jde o to vytrvat v hledání prostředků slučitelným s dobrem pro všechny pro jejich přijetí, ochranu, podporu jejich integrálního lidského rozvoje a jejich integraci do společnosti. Tak lze přispívat ke budování spravedlivější, lidštější a bratrštější společnosti.“

Na závěr papež František svěřil cesty politiků „Kristu, prameni naší naděje a našeho nasazení ve službě společnému dobru“.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.