Sto let od stigmatizace otce Pia

10.3.2018 

Vatikán. 17. března papež František přijde uctít tajemství stigmat na těle jediného kněze v dějinách, totiž otce Pia z Pietrelciny (foto) – připomněl to generální prokurátor kapucínského řádu otec Antonio Belpiede při setkání s novináři. Jak dodal, nejznámější stigmatizovaný světec, sv. František z Assisi, byl jáhnem. Zatímco San Giovanní Rotondo, kde je otec Pio pohřben, navštívil Jan Pavel II. i Benedikt XVI., František bude prvním papežem, který se vydá do Pietrelciny, rodného městečka Francesca Forgioneho a místa, kde se mu v roce 1910 poprvé objevila stigmata.
Hovoří otec Antonio Belpiede:

„Je to poprvé, co papež přijíždí nejen do San Giovanni Rotondo, kde spočívá tělo, ale také do Pietrelciny, tedy přesněji na Piana Romana. Papež totiž nenavštíví přímo městečko, nýbrž místo zvané Piana Romana, trochu výše na kopci. O. Pio řekl: „V Pietrelcině byl Ježíš, a tam se všechno odehrálo.“ Na tomto místě je starý jilm, pod kterým otec Pio dostal stigmata, která však později zmizela. Definitivně se potom objevila 20. září 1918 v presbytáři kostela v San Giovanni Rotondo.“

Od této události tedy letos uběhne sto let...

„Ano, připomínáme si sto let od stigmatizace, totiž od té „veřejně známé“. Již předtím se však stigmata objevovala a opět mizila, také proto, že otec Pio tehdy kvůli nemoci pobýval na odlehlejších místech, v Pietrelcině, a zprávy o tom se rozšířily až později. Jeho stigmata zůstala otevřená 50 let! Lékařská věda není s to vysvětlit, jak je možné, že pět „zhmožděných tržných“ ran, jak je lékaři definovali, mohlo zůstat otevřených půl století, aniž by se do nich dostala infekce, došlo ke gangréně, a aniž by se nezhojily. Otevřené, krvácející rány se totiž podle lékařů buď zahojí a uzavřou, anebo dojde ke gangréně, která posléze vede ke smrti člověka. Rány otce Pia však zůstaly otevřené 50 let a teprve v posledních týdnech, krátce před tím než zemřel, se začaly pomalu zacelovat. Poslední strup odpadl den před tím,  než otec Pio zemřel. Zemřel s rukama a nohama bez jakékoli stopy po ranách. To všechno je doloženo ve více než stovce svazků beatifikačního a kanonizačního procesu.“

Jaké je poselství otce Pia pro dnešního člověka, který je ve srovnání s jeho dobou – alespoň na Západě - daleko sekularizovanější?

„Řeknu vám to velmi synteticky a stručně: Nalézt sebe sama pod stromem Kříže. Člověk se ztrácí, když se vzdaluje Ježíši Kristu. Pod stromem Kríže je uzdravení, spása, radost, naděje, láska, život.“

Říká generální prokurátor kapucínského řádu, otec Antonio Belpiede.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.