Papež: Událost Ježíšova proměnění nám umožňuje lépe chápat Jeho vzkříšení

25.2.2018 

Na Svatopetrském máměstí se shromáždilo přibližně 15 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval evangelium této neděle (Mk 9,2-10) o proměnění Páně a mimo jiné řekl:

Ježíš vzal s sebou tři učedníky – Petra, Jakuba a Jana – a »vyvedl je na vysokou horu« (Mk 9,2) a tam se jim na chvíli zjeví ve svojí slávě, slávě Syna Božího. Událost proměnění tak umožňuje učedníkům pozitivně se vyrovnat s Ježíšovým umučením a nebýt zdrceni. Uviděli ho, jaký bude po umučení, až bude oslaven. Ježíš je tak připravuje na zkoušku. Proměnění pomáhá učedníkům – i nám – chápat, že Kristovo umučení je mysteriem utrpení, ale především darem lásky, nekonečné Ježíšovy lásky. Událost Ježíšova proměnění nám umožňuje lépe porozumět Jeho vzkříšení. Pro pochopení tajemství kříže je nezbytné vědět předem, že Ten, kdo trpí a je oslaven, není pouhý člověk, nýbrž Boží Syn, který nás zachránil svojí láskou věrnou až do smrti. Otec tak znovu opakuje mesiášskou deklaraci svého Syna, pronesenou při křtu na břehu řeky Jordán, a nabádá: »Toho poslouchejte!« (v.7). Učedníci jsou povoláni následovat Mistra s důvěrou a nadějí, navzdory Jeho smrti; Ježíšovo božství se má zjevit právě na kříži, právě v tomto Jeho umírání, takže evangelista Marek klade do úst setníka vyznání víry: »Tento člověk byl opravdu Syn Boží!« (Mk 15,39).

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy před ANGELUS je ZDE

Potom papež obrátil pozornost k situaci v Sýrii:

V těchto dnech často myslím na milovanou a mučenou Sýrii, kde válka nabyla na intenzitě, zvláště ve východní Ghoutě. Tento měsíc únor byl během sedmiletého konfliktu jedním z nejvíce násilných se stovkami, tisícemi civilních obětí, dětí, žen a starých lidí. Byly zasaženy nemocnice. Lidé nemají co jíst. Bratři a sestry, toto všechno je nelidské. Nelze potřít zlo zlem. A válka je zlo. Proto důrazně vyzývám k okamžitému ukončení násilí, umožnění dodávek humanitární pomoci – jídla a léků – a evakuaci raněných a nemocných. Společně prosme Boha, aby se tak neprodleně stalo.“

Po delším ztišení pak začal papež recitovat modlitbu Zdravás Maria, k níž se přítomní na Svatopetrském náměstí přidali.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.