Kardinál Sarah: Lidé znají pouze mediální koncil, texty berou na lehkou váhu

16.2.2018 

Belgie. Církev dnes stojí před velkou výzvou. Jde o věrnost Ježíši a Jeho evangeliu, a také učení, které dostala od prvních papežů a koncilů – říká kardinál Robert Sarah. Prefekt Kongregace pro liturgii a svátosti poskytl rozhovor portálu belgického episkopátu Cathobel.

Výzva věrnosti je důležitá, ale nikoli zřejmá pro všechny, protože církev se chce přizpůsobovat svému prostředí a současné kultuře.

Druhou výzvou současné církve je samotná víra, protože, jak poznamenává kardinál Sarah, dnes se ocitáme v situaci vážné krize víry a to nejen v Božím lidu, ale také u těch, kdo zodpovídají za církev. (Jako příklad uvedl turínského kněze, který během vánoční liturgie prohlásil, že se nebude recitovat Krédo, protože ztratil víru, a místo toho navrhl píseň „jako výraz společenství“.)

Kardinál Sarah připomněl, že víru prohlubuje především modlitba a osobní vztah s Bohem. My však příliš diskutujeme a málo se modlíme, dodal šéf vatikánského úřadu. Prostředky k tomu, abychom vytrvali v tomto vztahu, jsme dostali přímo od Boha, totiž ve svátostech a zejména v eucharistii, která má být posvátná a krásná. Místo toho v liturgii stále dochází k mnoha nešvarům a odchyluje se od toho, co od ní chtěl koncil. Kardinál Sarah připomněl slavnou distinkci Benedikta XVI. mezi skutečným koncilem, z něhož vzešly dokumenty, a koncilem v mediálním podání. Lidé znají pouze onen mediální koncil a texty berou na lehkou váhu. Liturgie je toho příkladem – dodává kardinál Sarah.

Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti také připomněl, že historické reformy církve měly dvě podoby: buď Lutherovu, totiž skrze kritiku a odmítnutí, nebo Františka z Assisi, skrze evangelijní radikalismus. Právě to je skutečná reforma: žít v plnosti evangelia, tím, co jsme obdrželi od Ježíše Krista a z Tradice – zdůraznil kardinál Sarah.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.