Petrův nástupce sloužil mši spolu s novým melchitským patriarchou

13.2.2018 

Vatikán. Papež František sloužil dnes ráno mši svatou v kapli Domu sv. Marty spolu s novým melchitským patriarchou Antiochie Youssefem Absim a dalšími biskupy této církve východního obřadu na znamení plného společenství s Petrovým nástupcem. Stalo se tak na závěr jejich synody, která se konala začátkem února v Libanonu. Sídlem melchitského patriarchy je hlavní město Sýrie. Včera se papež při zvláštní audienci setkal s patriarchou a představiteli této církve, která má přibližně 2 miliony věřících, a dnes ráno se konala společná eucharistie, jak je obvyklé u východních církví po volbě jejich patriarchy. Liturgie v latinském ritu proběhla v hluboké usebranosti a bez homilie. Papež František ji uvedl jen krátkou promluvou:

„Tato mše spolu naším bratrem, patriarchou Youssefem, potvrzuje apostolica communio (apoštolské společenství). On je otcem starobylé církve, přichází obejmout Petra a říci: Jsem ve společenství s Petrem. To je význam dnešního obřadu. Objetí otce místní církve s Petrem. Tato církev oplývá bohatým teologickým odkazem v rámci katolické teologie, vlastní pozoruhodnou liturgií a lidem, jehož značná část je v této chvíli křižována jako Ježíš. Obětujeme tuto mši za tento trpící lid, za křesťany pronásledované na Blízkém východě, kteří odevzdávají svůj život a svůj majetek, protože jsou vyháněni. A obětujeme tuto mši také za službu našeho bratra Youssefa.“

V závěru mše svaté promluvil také patriarcha Youssef:

Svatosti, chtěl bych poděkovat za tuto společnou mši jménem synody naší řecko-melchitské katolické církve. Jsem osobně velice dojat Vaší bratrskou láskou, projevy bratrství a solidarity, jež jste prokázal naší církvi touto mší. Slibujeme, že Vás budeme všichni stále nosit ve svých srdcích a připomínat si tuto událost, tyto historické okamžiky, tento moment, který nedovedu popsat v jeho kráse, bratrství a společenství, jež spojuje všechny Kristovy učedníky.“

Řekl melchitský patriarcha Youssef Absi sídlící v syrském Damašku. Nový patriarcha byl zvolen loni (21.6. 2017) po odstoupení Řehoře III. Lahama.

 

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.