Papež k situaci v Jeruzalémě: Respektovat statut města podle rezolucí OSN

6.12.2017 

Dopoledne se v zaplněné aule Pavla VI. konala generální audience. Byla uvedena čtením z Matoušova evangelia, jež přirovnává k soli a světlu ty věřící, kteří konají dobré skutky. Petrův nástupce ve své promluvě bilancoval nedávno skončenou apoštolskou cestu do dvou zemí jihovýchodní Asie. Po hlavní promluvě komentoval papež František mezinárodní dění se zvláštním zřetelem k Jeruzalému:

Myslím nyní na Jeruzalém. Nemohu zamlčet svoji hlubokou starost týkající se situace, která tam vznikla během posledních dnů, a zároveň důrazně vybízím, aby se všichni zasadili o respektování statutu tohoto města v souladu s patřičnými rezolucemi OSN. Jeruzalém je jedinečné, svaté město pro židy, křesťany a muslimy, kteří tam ctí posvátná místa svých náboženství; a je nositelem zvláštního povolání k pokoji. Prosím Pána, aby tato identita byla zachována a posílena ku prospěchu Svaté země, Blízkého východu a celého světa. Kéž převáží moudrost a rozvaha, aby se předešlo novým prvkům napětí na světové scéně, již tak zmítané mnoha krutými konflitky.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2018 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.