Australští náboženští představitelé požadují záruky svobody vyznání

6.12.2017 

Patnáct australských náboženských představitelů – biskupů různých křesťanských vyznání, rabínů a imámů – adresovalo otevřený dopis úřadující vládě i opozici, ve kterém se dožadují záruk náboženské svobody. Dopis zveřejnilo sdružení Coalition for marriage. Konkrétně se jedná o dopad zákona o zrovnoprávnění homosexuálních svazků s manželstvím. Australané se v listopadu prostřednictvím vládního poštovního šetření naprostou většinou vyslovili pro právní redefinici manželství. Senát odsouhlasil příslušný návrh zákona minulý týden a nyní jej projednává poslanecká sněmovna.

Jak ale upozorňují náboženští představitelé, v návrhu zákona se výslovně nemluví o ochraně náboženských institucí a charitativních sdružení, které hlásají tradiční pohled na manželství. Dále není zaručeno právo rodičů na výchovu dětí podle vlastního náboženského a mravního přesvědčení. A konečně zákon, přestože se nevztahuje na sňatky v rámci jednotlivých náboženstvích, nedostatečně pojednává výjimku svědomí pro oddávající z civilní společnosti, tedy při úředních svatbách. Podle australských náboženských představitelů právní redefinice manželství ovlivňuje řadu náboženských a osobních svobod jak jednotlivců, tak institucí, které v žádném případě nesmějí být novou legislativou porušovány.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2018 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.