Rakouští biskupové proti redefinici manželství

6.12.2017 

Předseda Rakouské biskupské konference, kardinál Christoph Schönborn, rozhodně kritizoval úterní rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil zákon, zabraňující sňatkům osob stejného pohlaví. Podle rakouských ústavních soudců tento zákon „porušoval princip nediskriminace stejnopohlavních dvojic“. „Je znepokojivé, že také ústavní soudci ztratili ze zřetele zvláštní povahu manželství jako svazku jednoho muže s jednou ženou, který nesnese srovnání s ničím jiným“, prohlásil vídeňský arcibiskup. „Pokud Ústavní soud popírá jedinečnost a mimořádné právní postavení manželství, zakládající se na různosti pohlaví, neposkytuje společnosti žádnou službu, ba naopak všechny poškozuje – jak ty, které míní chránit, tak ty, kteří ochranu zasluhují“, dodal a odsoudil „redefinici zásadního pojmu právního systému, který je zakotven v podstatě člověka a sehrává v životě společnosti klíčovou roli“.

Rakouský ústavní soud se vyslovil na základě žádosti dvou žen, jejichž svazek byl zapsán jako registrované partnerství a kterým vídeňský správní soud zamítl možnost sňatku. Upravený zákon začne platil od roku 2019, přičemž již od minulého roku Rakousko umožňuje homosexuálním párům adopci dětí (2016). Pojem manželství dosud právně redefinovalo více než dvacet zemí, z toho šestnáct evropských. První k tomuto kroku přistoupilo Nizozemsko (2011), ke kterému se připojili Belgie, Španělsko, Norsko, Švédsko, Portugalsko, Island, Dánsko, Francie, Velká Británie (s výjimkou Severního Irska), Lucembursko, Irsko (po referendu), Finsko, Malta, Německo a nyní také Rakousko. Zákon o registrovaném partnerství jako první přijalo Dánsko. Tento právní insitut je dosud jedinou platnou formou registrovaného soužití dvojic stejného pohlaví v Maďarsku, České republice, Chorvatsku, Řecku, Švýcarsku a na Kypru.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2018 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.