Papež: Akceptací pokoření se křesťan připodobňuje Ježíši

5.12.2017 

Pokora je nezbytnou známkou křesťanského života – zdůraznil papež František v homilii při dnešní ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Komentoval tak úryvek z knihy proroka Izaiáše (11,1-10) o rostoucím »výhonku, na kterém spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem«. „Každý křesťan je takovýmto výhonkem,“ dodal.

„Dary Ducha svatého jsou takové, od nepatrnosti výhonku až k plnosti Ducha. To je příslib, Boží království. V tom spočívá život křesťana,“ pokračoval papež.

Uvědomovat si, že každý z nás je výhonkem onoho kořene, z něhož má vyrůstat. Růst silou Ducha svatého až k plnosti Ducha svatého v nás. Co je úkolem křesťana? Jednoduše opatrovat tento výhonek, který v nás roste, opatrovat růst, opatrovat Ducha.

Křesťan má svůj styl, a tímto stylem je - stejně jako u Ježíše – pokora, vysvětloval dále.

Je zapotřebí víry a pokory, aby se věřilo, že tento výhonek, tento tak maličký dar dosáhne plnosti darů Ducha svatého. Je zapotřebí pokory, aby se věřilo, že Otec, Pán nebe i země, jak říká dnešní evangelium (Lk 10,21-24), »tyto věci ukryl před moudrými a chytrými« a »odhalil je maličkým«. Pokora znamená být maličký jako výhonek, který roste každý den a potřebuje Ducha svatého, aby se mohl ubírat vpřed až k plnosti vlastního života.

„Někdo si myslí, že být pokorným – podotkl papež – znamená být slušným, zdvořilým a zavírat oči při modlitbě. Nikoli. To není pokora. Jak tedy mohu vědět, zda jsem pokorný? – ptal se Petrův nástupce.

Existuje určité znamení; jediný signál, a tím je akceptace pokoření. Pokora bez pokoření není pokorou. Pokorný je takový muž či žena, jež umí snášet pokoření, jako je snášel Ježíš, který byl pokořen, velice pokořen.

„Je mnoho svatých – pokračoval dále papež – kteří nejenom přijímali pokoření, ale žádali o ně, aby se připodobnili Ježíši. Kéž nám Pán daruje tuto milost opatrovat to maličké až k plnosti Ducha, nezapomínat na kořen a přijímat pokoření – končil papež František ranní kázání v kapli Domu sv. Marty.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2018 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.