Zemřel kardinál Andrea Cordero Lanza di Montezemolo

20.11.2017 

Ve věku 92 let odešel na věčnost italský kardinál Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, emeritní arcikněz Baziliky sv. Pavla za hradbami. Papež v soustrastném telegramu adresovaném kardinálově sestře, markýze Adrianě Cordero Lanza di Montezemolo, vyjadřuje svůj „hluboký obdiv k tomuto muži církve“ za jeho „dlouhý kněžský a biskupský život ve věrné službě evangeliu a Svatému stolci“. Papež František „s vděčností připomíná jeho práci na zastupitelstvích Svatého stolce v různých zemích, zvláště v Papui Nové Guineji, Nikaragui, Hondurasu, Uruguayi, Izraeli a Itálii, kde se „moudře zasazoval o blaho tamního obyvatelstva“. Později jako arcikněz římské baziliky sv. Pavla za hradbami vynaložil zesnulý italský kardinál „jak z pastoračního, tak organizačního a umělecko-kulturního hlediska obzvláště intenzivní a kompetentní úsilí na zvelebení duchovního života a ekumenického poslání tohoto chrámu“ – píše Svatý otec v soustrastném telegramu.

Narodil se v Turínu 27. srpna 1925 jako syn plukovníka italské královské armády Giuseppeho Cordero Lanza di Montezemolo, který byl v roce 1944 popraven nacisty ve Fosse Ardeatine. V otcových stopách se ve svých dvaceti letech stal dobrovolníkem v boji za osvobození. Po válce absolvoval studium architektury a posléze začal pracovat v architektonických studiích a zároveň jako asistent na římské fakultě architektury (1949-1959). Současně se zapsal na Papežskou gregoriánskou univerzitu, kde získal bakalariát z filosofie a následně licenciát z teologie.
13. března 1954 byl vysvěcen na kněze římské diecéze. Po dalších studiích na Papežské církevní akademii (1957-59) a obdržení doktorátu z církevního práva na Papežské lateránské univerzitě (1959) vstoupil do diplomatických služeb Svatého stolce. Během svého dvaačtyřicetiletého působení na nunciaturách pracoval na všech kontinentech: v Mexiku, Japonsku, ve střední Africe, na Papui Nové Guineji, v Hondurasu, Nikaragui, v Uruguayi, na Kypru. Mezitím v 70. letech zastával úřad podsekretáře a posléze sekretáře tehdejší Papežské komise Iustitia et Pax. V roce 1990 byl jmenován apoštolským delegátem v Jeruzalémě a v Palestině, kde zprostředkoval podpis základní smlouvy, která konstatuje „jedinečnou povahu vztahů mezi katolickou církví a židovským národem“. V letech 1994-98 pak působil jako apoštolský nuncius v Izraeli. Poslední diplomatickou misí kardinála Cordera Lanzy di Montezemolo byla nunciatura při Italské republice a San Marinu. Od roku 2005 působil jako arcikněz baziliky sv. Pavla za hradbami. Z toho titulu inicioval oslavy roku sv. Pavla (2008-2009) či prozkoumání sarkofágu Apoštola národů. Jako odborník v heraldice patřil k hlavním konzultantům návrhu papežského znaku Benedikta XVI., který jej v roce 2006 jmenoval kardinálem.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.