Čínský „Traktát o zemětřesení“ od italského jezuity

16.11.2017 

Ve Vatikánských muzeích bude dnes představen první italský překlad čínského „Traktátu o zemětřesení“. Toto jedinečné dílo sepsal v roce 1626 sicilský jezuita Nicola Longobardo, nástupce P. Mattea Riccio v čínských misiích. Svazek vychází péčí sinoložky Silvie Toro, s předmluvou Francesca Failla a představuje jedinečný dokument jezuitské všestrannosti, ale také svědectví o setkání mezi Evropou a Čínou v oblasti vědeckých poznatků a náboženské vnímavosti 17. století.

Originál rukopisu, uchovávaný ve Francouzské národní knihovně, z něhož byl překlad pořízen, vznikl po velkém zemětřesení s epicentrem nedaleko Pekingu. Jde o pokus vědecky vysvětlit tento jev, který byl dříve připisován pohybům velkého vodního draka nebo gigantické želvy. „Potřeba otců jezuitů legitimizovat svou přítomnost a své dílo v Číně odpovídá na druhé straně císařově touze po vědění, jeho nárokům předvídat a kontrolovat přírodní a nebeské jevy, jako znamení zvláštního druhu a projev komunikace panovníka s univerzem, jež je zárukou řádu a stability,“ vysvětluje Silvia Toro. Přírodní katastrofy, k nimž došlo na konci 16. století totiž zpochybnily císařovu schopnost zaručit harmonii mezi nebem a zemí a potažmo tedy také jeho schopnost vládnout. „Znát přesné datum zatmění slunce, zdokonalit kalendář zvláštních ritů a rozpoznat znamení upozorňující na seismické pohyby země, proto bylo vnímáno jako prvořadé záležitosti,“ říká italská sinoložka.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.