Jan Pavel II. chtěl v Katechismu jinou formulaci o trestu smrti

8.11.2017 

Již papež Jan Pavel II. nebyl svého času spokojen s formulací paragrafu Katechismu katolické církve č. 2267, kterým se nevylučuje použití trestu smrti. Papež František v nedávné promluvě vyzval k inovaci této katolické nauky. “Je třeba důrazně prohlásit, že odsouzení k trestu smrti, ať už je uskutečněn jakýmkoli způsobem, je nelidské opatření, které ponižuje osobní důstojnost”, navrhl papež změnu církevního postoje. Kardinál Christoph Schönborn byl před dvaceti pěti lety sekretářem Komise biskupů a kardinálů, kterou Jan Pavel II. pověřil sestavením Katechismu pod vedením kardinála Ratzingera. Jak uvedl, o otázce naprostého odmítnutní trestu smrti se diskutovalo od samého počátku a vedly se o ní spory:

”Mohu dosvědčit, že si papež Jan Pavel II. přál rozhodnější formulaci, nakonec ale přijal toto znění, které mu komise předložila. Jistě z úcty k tomu, co se zde nazývá “tradičním učením církve”.”

Vídeňský arcibiskup dodává, že trest smrti je jedním z případů, ve kterém se ve vědomí lidí a věřících projevily značné vývojové posuny. Skutečnost, jak katolická církev smýšlí o trestu smrti, považuje za tím důležitější,

”čím více se v různých částech světa zvyšuje trend k jeho intenzivnějšímu použití. A to až ke znepokojivému jevu, že jsou dnes domnělí teroristé téměř pokaždé jednoduše zastřeleni. Je otázkou, kde se skutečně jedná o sebeobranu a kde nastupuje mimosoudní justice, která odporuje tomu, co páté přikázání všeobecně zakazuje, tedy onomu: Nezabiješ!”

Řekl kardinál Christoph Schönborn.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.