Spoléhám na vaši ochotu, úsilí a smělost, povzbudil papež kanadskou mládež

23.10.2017 

“Kladné využití technologie vede k zázrakům a vytváří prostor k setkání a výměně, který by ještě nedávno nebyl myslitelný”, zahájil papež František své nedělní večerní videoposelství pro kanadskou televizní stanici Tv Sel + Lumière. V jejím torontském studiu se sešli mladí lidé spolu se šesticí biskupů, aby mluvili o problémech a potřebách mládeže v katolické církvi vzhledem k připravované synodě o mládeži, od které nás dělí pouhý jeden rok. Devadesátiminutové vysílání, ve kterém vystoupil také kard. Kevin Farrel, prefekt vatiánského úřadu pro laiky, rodinu a život, následovalo po týdenním národním mládežnickém fóru, jehož se účastnili mladí katolíci ze všech kanadských provincií.

”Tím se potvrzuje, že když lidé spolupracují a usilují o dobro druhých, svět se projevuje ve své plné kráse. Žádám vás tedy, abyste jej nenechali ničit lidmi, kteří bez rozpaků myslí jen na jeho vytěžení a zkázu.”

Nedejte si ukrást své mládí, vyzýval papež František. Nikomu nedovolte, aby zatemnil Kristovo světlo, otištěné ve vašich srdcích a tvářích. Vytvářejte vztahy založené na důvěře, sdílení a otevřenosti až na hranice světa. Nevztyčujte dělící zdi, nýbrž stavějte mosty.

”Svět a církev potřebují odvážné mladé lidi, kteří by se neděsili obtíží, dokázali se vypořádat se zkouškami, měli oči a srdce upřené na realitu, aby nikdo nebyl odmítnut, nestal se obětí násilí a nespravedlnosti a nebyl zbaven lidské důstojnosti.”

Počítám proto s vaší ochotou, snahou, schopností zhostit se důležitých otázek a směle hledět do budoucnosti, aby se uskutečnily rozhodné kroky na cestě změny, pokračoval Svatý otec.

”Dejte se oslovit Kristem. Dovolte mu, aby k vám promlouval, objal vás a utěšil, vyléčil rány, rozptýlil pochybnosti. Tak budete připraveni na fascinující dobrodružství života, jež je cenným a nezaplatitelným darem, který Bůh denně vkládá do vašich rukou.”

Říká papež František ve videoposelství kanadským mladým katolíkům a prosí je o modlitbu za to, aby také on sám “přispěl k jejich radosti” ( 2 Kor 1,24).

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.