Osm set let františkánů na Blízkém východě

18.10.2017 

Slavnostní koncert dnes zakončil třídenní oslavy 800. výročí přítomnosti františkánů na Blízkém východě. Konference a setkání zorganizovaná v klášteře Nejsvětějšího Spasitele v Jeruzalémě měly ukázat dějiny dlouhého působení řádu v Ježíšově pozemské vlasti.

Počátky františkánského poslání ve Svaté zemi se pojí k památnému setkání sv. Františka se sultánem Al-Kamilem, k němuž došlo v Damiettě během páté křížové výpravy. Františkova osobnost sultána okouzlila natolik, že dovolil, aby menší bratři přijeli do Svaté země. První františkáni dorazili do přístavu v Akko roku 1217. Byl mezi nimi také bratr Eliáš z Cortony, pozdější generální ministr řádu. Přestože od této události uplynulo už osm století, „bratři se šňůrou“ – jak jim místní často říkají – jsou i nadále přítomní ve Svaté zemi.
Poslání menších bratří oficiálně potvrdil papež Klemnet VI. v polovině 14. století. Jejich úkolem je především pečovat o svatá místa spojená s životem a působením Ježíše Krista a pastorační působení v místní křesťanské komunitě.

Františkáni se však na Blízkém východě nestarají pouze o poutní místa a farnosti. Kustódie Svaté země také přijímá poutníky a vede školy. Kromě toho rozvíjí vědeckou a vydavatelskou činnost i archeologické vykopávky. Věnuje se rovněž obětem vojenského konfliktu v Sýrii. Navzdory skromným počátkům dnes františkáni z Kustódie Svaté země čítají 256 bratří pocházejících z 41 zemí, kteří slouží v 55 klášterech a svatyních rozsetých po celém Blízkém východě.

Dlouhé dějiny přítomnosti františkánů v Ježíšově pozemské vlasti by nebyly možná bez pomoci křesťanů z celého světa. U příležitosti tohoto jubilea františkáni poděkovali všem svým příznivcům za materiální i duchovní podporu. Jubilejních oslav se zúčastnil rovněž prefekt Kongregace pro východní církve, kardinál Leonardo Sandri, a generální ministr rádu, o. Michael Perry.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.