Francie znovu vysílá misionáře

4.10.2017 

Navzdory těžké krizi kněžských povolání dochází ve Francii v posledních letech k oživení misijních povolání. Na svátek sv. Terezie z Lisieux, patronky misií, bylo v Paříži vysláno do asijských zemí sedm kněží ze Sdružení zahraničních misií. Něco podobného se nestalo už půl století. Hovoří představený této kněžské společnosti, P. Gilles Reithinger (foto):

„To Pán Bůh povolává na své misie. To je na tom nejdůležitější. Mladí lidé ale otevírají své srdce Pánovu hlasu díky zkušenostem z misijního volotariátu. Na období od tří měsíců do dvou let se odcházejí věnovat nějakému misijnímu programu. Věnují své profesní i osobní schopnosti službě Pánu Bohu. To všechno probíhá pod dohledem našich misionářů, ale také kněží a biskupů z misijních zemí. Právě v těchto situacích mladí otevírají svá srdce a slyší hlas povolání. A po této zkušenosti z terénu se sami ptají: Proč bych také já neměl jít touto cestou? Odpovídají na povolání, zahajují formaci, vstupují do semináře a dospívají ke chvíli, kdy církev jejich povolání potvrdí a posílá je na misie.“

Kněží ze Sdružení zahraničních misií vyjíždějí z Francie na celý život. Odcházejí do země, kterou si sami nevybrali, ale byla jim přidělena při jáhenském svěcení. V neděli rozeslaní francouzští misionáři odjeli do Barmy, Kambodžy, Laosu a Singapuru.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.