Poslední šance belgické řeholní provincie Bratří milosrdné lásky

3.10.2017 

Svatý stolec dal poslední šanci belgické provincii Bratří milosrdné lásky (Frères de la Charité de Gand) a vyzval ji, aby se přizpůsobila učení církve. Její představitelé budou pozváni do Říma, aby vysvětlili svůj postup – informoval generální představený kongregace bratr René Stockman. Jak dodal, po jejich návštěvě bude s konečnou platností rozhodnuto.

Tato kongregace, která vede v Belgii patnáct center pro mentálně postižené lidi, svolila k provádění eutanázie v těchto zařízeních. Vatikán dal řeholníkům ultimatum. Měli odvolat toto rozhodnutí a každý měl osobně napsat list, ve kterém potvrzuje věrnost učení církve. Ultimatum vypršelo na začátku září. Jak informoval generální představený kongregace, Svatý stolec nepřistoupí v této věci na žádný kompromis.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.