Kyperský prezident u Svatého otce

30.10.2004 

Svatý otec dnes přijal presidenta Kypru Tassose Papadopoulose. Ve svém pozdravu zaslal srdečné přání všeho dobrého celému národu Kypru, který byl vždycky hluboce věrný svým křesťanským kořenům.

Jan Pavel II. povzbudil a vyzval prezidenta Kypru a všechny jeho obyvatele k neustálým snahám za prosazování dialogu a tolerance mezi různými etnickými a náboženskými skupinami žijícími na Kypru.
? Jedině porozumění a vzájemný respekt můžou zmenšit trvající napětí, a které přinesou vytouženou jednotu postavenou na principech solidarity a spravedlnosti.?
Kypr je již 30 let rozdělen na řeckou a tureckou část.
?Modlím se k všemohoucímu Bohu aby daroval vám a všem lidem Kypru dar míru a harmonie,? řekl na závěr ve svém projevu k prezidentovi Kypru Svatý Otec.

Pavel Hruda

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.