Jan Pavel II.: Věřím, že křesťanské hodnoty zůstanou inspirací

30.10.2004 

Jan Pavel II. dnes přijal také delegaci polské vlády v čele s ministerským předsedou Markiem Belkou.
Ve svém projevu vyjádřil svou radost nad tím, že může osobně přivítat polskou reprezentaci právě v těchto tak důležitých dnech, jak pro Polsko tak pro celou Evropskou Unii.

Svatý Otec vyzdvihl význam včerejší události, kdy byla podepsána nová ústavní smlouva Evropské Unie. Tímto aktem se podle jeho slov v určitém smyslu uzavírá integrační proces, který vždy probíhal v utváření duchovních a institucionálních základů starého kontinentu. A jak dodal, ? Svatý Stolec a já osobně jsme se vždy snažili podporovat tento integrační proces, který umožňuje aby Evropa mohla dýchat oběma plícemi, duchem Západu a Východu.

Jan Pavel II. řekl, že i když postrádá v ústavní smlouvě zmínku o křesťanských základech Evropy, doufá, že hodnoty vybudované v minulosti na Evangelijním základě budou i nadále inspirovat ty, kteří dnes na sebe berou odpovědnost v utváření tváře Evropy.

Jan Pavel II. se pak zmínil o své návštěvě v Hnězdně, kde již v r. 1997 řekl, ?Není možné budovat trvalou jednotu, když se odetneme od kořenů, na kterých vyrostly národy a kultury Evropy. Jednotná Evropa nebude, dokud nebude jednotná duchovně.?

Na závěr svého pozdravu pak Svatý otec vyjádřil svou vděčnost vládě a parlamentu Polska za jejich práci a vyjádřil své přání aby Polská vláda udělala všechno proto aby nová konstituce byla pochopena v duchu evropských hodnot u jejíchž základů se nachází křesťanská vize lidské osoby a politiky jako služby zasvěcené člověku i celé společnosti.?

Pavel Hruda

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.