Kardinál Versaldi: Katolické školy nejžádanější v nekřesťanských mimoevropských zemích

22.9.2017 

V tiskovém středisku Svatého stolce se dnes novinářům představila nadace na podporu katolického školství Gravissimum educationis, kterou před dvěma lety založil papež František přesně půl století po vydání stejnojmenné Deklarace o křesťanské výchově II. Vatikánského koncilu. Zmíněná papežská nadace působí při Kongregaci pro katolickou výchovu, jejíž prefekt kard. Giuseppe Versaldi, novináře upozornil, že katolický styl výuky v církevních institucích je ve světě stále žádanější, bohužel s výjimkou Evropy.

“Ve světě je více než 216 tisíc katolických škol všech stupňů, které navštěvuje 60 milionů žáků a studentů různé víry a etnické příslušnosti. Nejpočetněji jsou mezi nimi zastoupeni Afričané s více než 24 miliony zapsaných dětí a mladých lidí, dále obyvatelé Ameriky, Asie a konečně Evropy s necelými devíti miliony studentů. V nekřesťanských a mimoevropských zemích se katolické školy paradoxně těší větší úctě a vážnosti. Zatímco v některých západních zemí počet zapisů ubývá, na celosvětové úrovni zaznamenáváme stálý nárůst.“

Katolickým školám celého světa je určen nový dokument Kongregace pro katolickou výchovu, který vychází u příležitosti 50. výročí vydání encykliky Populorum progressio bl. Pavla VI. Věnuje se „Výchově k solidárnímu humanismu“ a na tiskové konferenci jej prezentoval sekretář Kongregace pro katolickou výchovu, mons. Vincenzo Zani:

“Výchova bude neúčinná a její snahy zůstanou neplodné, nebude-li se snažit též o to, aby šířila nové pojetí lidské bytosti, života, společnosti a vztahu k přírodě.“

Citoval jeden z inspiračních zdrojů nového dokumentu – magisterium papeže Františka. V souvislosti s papežskou nadací Gravissimum educationis vystoupil její generální sekretář, mons. Guy Réal Thivierge a citoval její hlavní cíle. Prvním je výzkum, zaměřený na hledání nových výchovných vzorců, dále formace vychovatelů a konečně realizace konkrétních projektů, která již začala vybudováním polyfunkčního formačního centra nazvaného „Dům míru“ v Kikwitu v Demokratické republice Kongo. V Evropě se plánuje spolupráce s katolickými akademickými institucemi (Académie Catholique de France, Katolickou univerzitou v Římě a Miláně či loppianským Institutem Sophia), společné semináře a publikační činnost.

“Nadace Gravissimum educationis zamýšlí investovat do výchovy, která by v době ohrožení demokracie populismem, tendencemi k soustředění politické moci, rolí politických elit a antagonistickými hnutími utvářela k demokratickému občanství.“

V přípravě na příští biskupskou synodu o mládeži vypracuje papežská nadace vědeckou studii o otázkách, týkajících se dnešní mládeže, na vzorku celkově 80 katolických škol a univerzit, křesťanských a laických institucí. A konečně posledním připravovaným projektem nadace je vytvoření stálé pedagogické observatoře, která by se věnovala monitoringu změn v oblasti výchovy a vzdělávání na světové úrovni.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.