Svatý otec se modlí za oběti mexického zemětřesení

20.9.2017 

V závěru generální audience se římský biskup obrátil k mnoha Mexičanům, přítomným na náměstí sv. Petra, aby prosil o ochranu jejich národní patronky, Panny Marie Guadalupské, v těžké chvíli přírodní katastrofy.

“Včera zasáhlo Mexiko strašlivé zemětřesení, které si vyžádalo mnoho obětí a způsobilo materiální škody. V těchto bolestných okamžicích bych rád projevil svou blízkost a ujistil o modlitbě celý drahý mexický národ. Obraťme se všichni v modlitbě k Bohu, aby do své náruče přijal všechny zemřelé a aby utěšil zraněné, jejich rodiny a všechny evakuované. Prosme také za veškerý personál, poskytující služby, a za záchranáře, kteří pomáhají všem postiženým lidem. Kéž je naše Matka, Panna Guadalupská, svou něhou nablízku drahému mexickému národu.“

Modlil se Svatý otec. K přírodní katastrofě, která postihla kromě hlavního města Mexika dalších pět států, se zvláštním tiskovým prohlášením vyslovila také Mexická biskupská konference. „Jsme znovu svědky solidarity mexického národa, který je pozorný vůči bratrovu utrpení“, píše její předseda, kard. José Francisco Robles Ortega. „Vyzýváme Boží lid, aby se připojil k solidaritě s našimi bratry, kteří trpí kalamitou, jež zasáhla naši zemi“, žádají mexičtí biskupové. V době zemětřesení zasedala stálá rada mexického episkopátu – její členové ihned informovali o tom, že neutrpěli žádnou zdravotní újmu, ani nebylo poškozeno sídlo biskupské konference v hlavním městě.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.