Základem bojem s terorismem je respekt k člověku

29.10.2004 

Náboženská svoboda a prevence proti terorismu stály v centru promluvy Jana Pavla II. k novému velvyslanci Islámské republiky Iránu u Svatého Stolce. Mohammad Javad Faridzadeh předal dnes pověřovací listiny.

V poselství iránskému diplomatovi Jan Pavel II. mluví o nutnosti zajistit mír pro všechny. K tomu je nutné odvážně postupovat proti terorismu. Křesťanská vyznání a další velká náboženství by měly spolupracovat na odstranění sociálních a kulturních příčin terorismu. Na tuto cestu se vydají, když budou učit o velikosti a důstojnosti lidské osoby a prohlubovat vědomí jednoty všech lidí. Svatý otec připomněl, že náboženská svoboda patří k základním právům člověka jako jeden z aspektů svobody svědomí. Svatý Stolec věří, že iránská vláda zajistí křesťanům svobodu vyznání a uzná právní svébytnost církevních institucí, aby mohly bez obtíží působit ve společnosti. Jan Pavel II. vyjádřil radost z pravidelných křesťansko-muslimských setkání pod patronátem Papežské rady pro mezináboženský dialog a představitelů iránských šíitů.

Mohammad Javad Faridzadeh má 51 let. Studoval právo, politologii a literaturu v Iránu a filosofii v Německu. Byl ředitelem mezinárodního centra dialogu mezi civilizacemi. V poselství předaném papežovi nový velvyslanec Iránu zdůraznil současnou filosofii dialogu. Zmiňuje přínos křesťanských myslitelů a všímá si Biblického dialogu Boha s člověkem.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.