1650 let narození sv. Augustina

28.10.2004 

Sv. Augustin, jeden z největších myslitelů všech dob, se narodil 13 listopadu r. 354 v Africe. U příležitosti 1650 výročí jeho narození se budou v Římě konat od 7. do 15. listopadu oslavy, sjezdy a výstavy. V závěru oslav budou Augustinovy relikvie převezeny do soukromé kaple Svatého Otce. Sv. Augustin vynikal pronikavým vhledem do lidského ducha a svými myšlenkami ovlivnil západní myšlení a kulturu. Italská provincie Augustiniánů a řád sv. Augustína se rozhodly zorganizovat týden oslav, nazvaný ?Sv. Augustin mezi námi?. Ostatky budou přivezeny z Pavie do Říma 7. listopadu a budou vystaveny v basilice sv. Augustína na Martově poli. Slavnostním nešporám bude předsedat prefekt kongregace pro svatořečení, kard. José Saraiva Martins. Každý den, až do 15. listopadu, bude věnován různým skupinám věřících: 8. listopadu římským kardinálům a biskupům, 9. listopadu římské diecézi, 10. listopadu studentům, 11. listopadu mládeži, 12. listopadu politikům, 13. listopadu řeholníkům z řádu augustiniánů, 14. listopadu rodinám a městu Ostii, které má sv. Augustina za patrona a kde se bude k poctě tohoto učitele církve konat zvláštní sjezd.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.