Mons. Semeraro: Práce Rady kardinálů je téměř u konce

12.9.2017 

Papež se nepovažuje za reformátora a reforma římské kurie je prakticky u konce, říká sekretář Rady devíti kardinálů, biskup Marcello Semeraro v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas. Ve Vatikánu probíhá od včerejška 21. zasedání zmíněné Rady. Připomeňme, že zmíněná Rada kardinálů byla ustanovena papežem Františkem před čtyřmi roky (28. září 2013) za účelem poskytnutí pomoci při revizi apoštolské konstituce Pastor Bonus o římské kurii vydané v roce 1988. Biskup diecéze Albano, mons. Semeraro, k tomu poznamenává:

Papež se vůbec nepovažuje za nějakého „reformátora“... zahájil tuto reformu na základě návrhů, podaných kardinály na zasedáních, jež předcházela volbě papeže. Proto většina kardinálů tvořících tuto radu pochází z různých kontinentů a stojí v čele velkých diecézí, aby papež mohl v tomto procesu reformy římské kurie naslouchat také hlasům místních církví.

Možnost naslouchat je pro papeže Františka hlavní účel zmíněné Rady, jak podotýká biskup Semeraro. Vstupuje do diskuse jen výjimečně. Na otázku, v jakém bodě se nachází reformní proces, sekretář Rady kardinálů odpovídá:

Pokud jde o průběh procesu reformy římské kurie, nacházíme se již za třemi čtvrtinami a blíží se jeho zakončení. Zakončení na úrovni návrhů podaných papeži, který je posoudí. Mezitím bylo mnoho změn již uskutečněno. Byly vytvořeny nové úřady, jiné vznikly spojením několika předchozích. Velký význam má nový úřad Sekretariátu pro komunikaci. Jeho funkce je primárně pastorační, ale má rovněž enormní administrativní odpovědnost. A také z hlediska důležitosti samotného tématu komunikace je to centrální úřad v projektu reformy kurie.

Podle biskupa Semerara bude za pár měsíců práce této Rady zakončena a papež bude mít k dispozici návrhy týkající všech úřadů římské kurie.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2018 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.