List Svatého otce účastníkům setkání pořádaného komunitou Sant´Egidio

12.9.2017 

Svatý otec zaslal list účastníkům mezinárodního mírového setkání představitelů různých náboženských vyznání pořádaného každoročně komunitou Sant´Egidio v návaznosti na iniciativu Jana Pavla II., na jehož pozvání se v roce 1986 v Assisi poprvé sešli představitelé různých náboženství ke společné reflexi. Letošní ročník se ve spolupráci s diecézemi Osnabrück a Münster konal ve dnech 10.-12. září v Osnabrücku, tedy v místě, kde v roce 1648 evropské panovnické dvory po třicetileté válce uzavřeli mír známý jako Westfálský.

Na setkání promluvila také německá kancléřka Angela Merkel. Papež František v listu datovaném 28. srpna a přečteném na úvod připomíná aktuálnost takovéhoto fóra ve světě vyznačujícím se konflikty, násilím, terorismem a válkami. „Nesmíme a nemůžeme být a zůstávat lhostejnými – píše Svatý otec – a nechat tak tragédie nenávisti upadnout do zapomnění a podvolit se ideji, že člověk je odepsán a přednost dostává moc a zisk. Toto setkání, jehož cílem je otevírat a posilovat stezky pokoje a pro pokoj, má za cíl přemáhat lhostejnost vůči lidskému utrpení.“ Papež upozorňuje na hrozící rezignaci vzhledem k šíři a pronikavosti zla a považuje samotnou účast a setkání představitelů různých náboženství za příhodnou odpověď na tuto hrozbu. „Jakékoli náboženství nemůže chtít nic jiného než toužit po pokoj, modlit se, sklánět se k životním ranám a k lidem, kteří jsou v dějinách utiskováni, bdít v odporu ke lhostejnosti a razit stezky sdílení.“ V závěru svého listu věnoval papež pozornost Evropské unii, která si letos připomíná 50. výročí Římských dohod. „Vaše přítomnost v Německu je pro Evropu znamením a připomenutím, aby pečovala o pokoj úsilím o pevnější vnitřní jednotu a stále větší otevřeností navenek, avšak bez opomíjení toho, že mír není pouhý plod lidského úsilí, nýbrž otevřenosti vůči Bohu,“ píše Svatý otec v závěru svého poselství představitelům různých náboženství, kteří se sešli v německém Osnabrücku.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2018 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.