Maltský parlament schválil tzv. „manželství pro všechny“

13.7.2017 

Po nedávném rozhodnutí německého Bundestagu také maltský parlament zrovnoprávnil svazky homosexuálních dvojic s manželstvím. Učinil tak při středečním zasedání, během kterého 66 poslanců hlasovalo pro novelizaci příslušného zákona a pouze jediný se vyslovil proti. „Ačkoli nový zákon postavil na stejnou rovinu to, co stejné není, manželství stále zůstává výlučným svazkem mezi mužem a ženou, kteří jsou otevřeni plození dětí“, píší maltští biskupové v tiskovém prohlášení, kterým reagují na rozhodnutí parlamentu. „Manželství mezi mužem a ženou je vzorcem, se kterým se odjakživa ztotožnilo celé lidstvo, a nikoli pouze křesťanství“, dodávají arcibiskup Malty, mons. Charles Scicluna, a biskup Goza, mons. Mario Grech (foto).

„Zákon zavádí neutrální pojem občanského manželství, přístupného všem typům dvojic, čímž odsouvá stranou přirozené rozdíly a reciprocitu existující mezi mužem a ženou. Odstraněním těchto rozdílů se však ruší antropologické kořeny rodiny s následujícím ochuzením celé společnosti, které je namísto rozdílnosti vnucována uniformita“, pokračují maltští biskupové. Pastýři středomořského ostrova připomínají, že církev ctí důstojnost každého člověka, stvořeného jako Boží obraz. Proto přijímá a doprovází také lidi, kteří si volí citové vazby nebo životní styly odlišující se od křesťanského manželství.

Maltskou církev znepokojuje zejména postavení dětí a doufá, že po novém zákoně nebudou následovat opatření, která by umenšila jejich důstojnost – jako možnost tzv. náhradního mateřství či dárcovství gamet. Biskupové apelují na společnost, aby nadále uznávala, že děti jsou darem, a jejich početí, narození i růst vyžaduje vhodné prostředí, naplněné láskou. „Maltská společnost by měla naslouchat silnému a jasnému hlasu svých dětí“, vyzývají katoličtí biskupové, kteří v závěru dnešního tiskového prohlášení oceňují „četné matky a otce, kteří tvrdě pracují, aby vytrvali ve věrnosti svému nezastupitelnému poslání a oddanosti dětem“.

Dodejme, že Malta je po Německu patnáctou evropskou zemí, která postavila homosexuální svazky naroveň s manželstvím. Na půlmilionovém ostrově byla homosexualita do roku 1973 zakázána, před třemi lety (2014) ale bylo zavedeno registrované partnerství pro homosexuální dvojice. Rozvod nebyl na Maltě legální do roku 2011 a úmyslný potrat je dosud trestným činem. Z naléhavého apelu maltských biskupů je však zřejmé, že i v tomto směru může přijít nové „historické rozhodnutí“, řečeno středečními slovy premiéra Josepha Muscata, kterými vítal parlamentní hlasování. Prozatím arcibiskup Scicluna v nedělní homilii maltským věřícím sdělil, že „je možné dát karubu nebo pomeranči jiné jméno. Karub ale zůstane karubem a pomeranč pomeračnem. Stejně tak, nehledě na znění zákona, je manželství věčným spojením muže a ženy“.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.