Zvolen nový melchitský patriarcha

21.6.2017 

Řecko-katolická církev melchitského obřadu si na své synodě zvolila nového patriarchu poté, co Řehoř III. Laham v květnu t.r. odstoupil ze svého úřadu. Mimořádná synoda se konala v obci Aley nedaleko hlavního města Libanonu. Novým patriarchou se stal 71letý Joseph Absi. Narodil se v Damašku 20. června 1946, ale je držitelem také libanonského občanství. Kněžské svěcení přijal v roce 1973 a biskupem byl jmenován v 2001. Od roku 2007 byl působil jako patriachální vikář arcieparchie v Damašku. Během války proti Sýrii řídil více než 40 humanitárních projektů v hlavním syrském městě, v Aleppu a Hassaké. Melchitský ritus je označením východních křesťanů, kteří jsou od roku 1724 v plném společenství s Římem. Věřící této církve, kterých je přibližně 700 tisíc, žijí zejména v Sýrii, Libanonu, Jordánsku a Palestině, ale také v Egyptě, jakož i diasporách (USA, Kanada a Austrálie). Kromě řečtiny se v melchitském obřadu používá jako liturgický jazyk také arabština. Nový melchitský patriarcha Joseph Absi je volen synodou a potvrzován Petrovým nástupcem.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.