Papež přijal Panamskou biskupskou konferenci

8.6.2017 

Svatý otec František dnes rozmlouval s panamskými biskupy v rámci jejich návštěvy ad limina. V nevelké středoamerické zemi, rozdělené do 11 diecézí se 24 biskupy, včetně emeritních, se ke katolictví hlásí 85 procent obyvatel. Jak uvedl předseda biskupské konference, kard. José Luis Lacunza Maestrojuán (foto), biskup diecéze David, prioritním úsilím panamské církve je ochrana dětí a dospívajících před dětskou prací, otroctvím, nucenou migrací a sexuálním zneužíváním vně i uvnitř církve. Starost o mladé generace nabývá stále větší důležitosti také v souvislosti se snahami o prosazení genderových teorií do vzdělávacího systému. Touto ideologickou kolonizací – řečeno slovy papeže Františka – mezinárodní instituce podmiňují ekonomickou pomoc zemi. Panamští biskupové proto upozorňují na zásadní právo a povinnost rodičů při výchově dětí, včetně mravní a sexuální výchovy, a v debatě o navrhovaném zákonu o sexuální výchově ve školách poukazují na důstojnost adolescentů, která nesmí být narušena pouhým shromažďováním znalostí o sexuálních praktikách. Velký počet nezletilých v Panamě zanedbává školní docházku – podle panamských biskupů je na vině kolabující školský systém a nedostatečná snaha státních úřadů o všestrannou lidskou a duchovní výchovu, o kterou se naopak zasazuje církev. Panama se již začala řadou modlitebních a formačních setkání připravovat na 34. Světový den mládeže, který bude hostit v lednu za dva roky (22.-27.1. 2019) a který byl také předmětem hovoru při dnešní papežské audienci. Středoamerický stát bude zatím vůbec nejmenší zemí, která se ujme organizace celosvětového setkání mladých lidí, a třetí v Latinské Americe.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.