Američtí biskupové k odstoupení USA od Pařížské dohody

2.6.2017 

Přestože pařížská dohoda není jediným možným mechanismem, který by vedl ke snížení globálních emisí uhlíku, obavy budí skutečnost, že v současné době chybí vhodná alternativa – zdůrazňují američtí biskupové v nótě reagující na zprávu o odstoupení Spojených států od pařížské klimatické dohody. Prezident Trump ohlásil, že počínaje dnešním dnem se „Spojené státy již nebudou řídit závaznými články dohody, ale zahájí jednání vedoucí buď k opětovnému přistoupení k dohodě nebo ke zcela nové dohodě, která by odpovídala Spojeným státům, jejich podnikům, pracujícím a daňovým poplatníkům“. Biskupská konference Spojených států ve svém prohlášení připomíná, že podporovala „uvážlivý dialog“ o klimatických změnách už od roku 2001, kdy vydala dokument na toto téma. V listu adresovaném v roce 2015 Kongresu pak biskupové, spolu s katolickou charitou a Catholic Relief Services vybídly Spojené státy k podpisu Pařížské dohody, kterou od počátku podporoval rovněž papež František a Svatý stolec – dodávají biskupové USA.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.