Papežský vyslanec na korunování P. Marie Svídnické

13.3.2017 

Papež František jmenoval svého zvláštního vyslance na korunovaci obrazu P. Marie Svídnické. Na slavnostech, které proběhnou 13. května, bude Svatého otce zastupovat kardinál Zenon Grocholewski, někdejší prefekt Kongregace pro katolickou výchovu. Zázračný obraz umístěný v katedrále sv. Stanislava a Václava bývá titulován také P. Maria ve slunci nebo Uzdravení nemocných. Pochází z doby největšího rozkvětu města za knížete Bolka II. ve 14. století, ale jeho úcta vzrostla až po příchodu jezuitů, říká farář katedrály, P. Piotr Śliwka:

„Když přišli do naší svatyně otcové jezuité, zřídili krásnou kapli ke cti P. Marie, Paní ve Slunci. Z té doby jsou také zprávy o uzdraveních na přímluvu P. Marie. V roce 2000 kardinál Henryk Gulbinowicz dal kapli status poutního místa. Chceme kult P. Marie dále rozvíjet, abychom ukázali, jak velkou roli v životě věřícího člověka má Matka Boží.“

Korunku a šaty, kterým bude svídnický obraz přizdoben, posvětil papež František v závěru své mše v Čenstochové 28. července 2016.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.