Biskupové volají po reformách na Haiti

8.10.2004 

Na Haiti je naléhavě nutné svolat národní shromáždění a konkrétně uvažovat o budoucnosti země ? to je přesvědčení tamní biskupské konference. Haitští biskupové na svém plenárním zasedání vydali list ve kterém volají po společenských změnách.

Obyvatel Haiti ztratil důvěru v sebe sama, kvůli lžím, zneužívání moci a korupci, píší biskupové. Požadují svolání národního shromáždění zástupců všech společenských vrstev, které by řešilo problémy pomalého sociálně-ekonomického rozvoje země. Jeho příčinu je třeba hledat v dějinách, plných politické nestability, intolerance a rivalit mezi politickými i sociálními skupinami.

Neméně důležité je podle biskupů, aby dočasná volební rada připravila volby plánované na příští rok nezávisle na vnitřních i vnějších nátlacích. Biskupové rovněž navrhují zveřejnit bilanci státu, oddělit centrální banku od vlády, stanovit subvence pro zemědělskou výrobu a zahájit kampaň za větší bezpečnost země.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.