Papež přijal delegaci Evropského židovského kongresu

27.1.2017 

Mnoho evropských států, včetně Itálie, si dnes připomíná oběti šoa – v den, kdy Rudá armáda osvobodila koncentrační tábor Auschwitz. Papež František při této příležitosti přijal delegaci Evropského židovského kongresu. Setkání se účastnil také o. Norbert Hofmann, sekretář Komise Svatého stolce pro vztahy s judaismem.

“Byla to pětičlenná delegace z kongresu, který zastupuje více než dva miliony evropských Židů. Setkání proběhlo velmi dobře, papež byl velmi otevřený a mluvilo se svobodně. Papež se zmínil o dnešním Dni paměti, který je důležitý pro Židy, ale také pro nás, aby se již neopakovala stejná lidská tragédie jakou bylo šoa. Předseda Evropského židovského kongresu Moshe Kantor mluvil o významu etiky, křesťanských a židovských hodnot, které máme společné. Řekl, že ve světě je patrný velký pokrok, ale také značný úpadek mravních a etických hodnot. Je proto třeba je posílit. Dále mluvil o důležitosti výchovy a rodiny, s čímž papež plně souhlasil.“

Dnešní schůzka tedy ještě jednou poukázala na plodnost katolicko-židovského dialogu…

“Jistě. Papež vyprávěl o své rodině, do které za tatínkem stále docházeli židovští přátelé, takže on sám si mohl k Židův vytvořit příznivý vztah už jako dítě a učil se mít židovské kamarády. Atmosféra setkání byla velmi srdečná – hosté odcházeli velice spokojeni. Nyní záleží na nás, abychom posílili spolupráci s touto židovskou organizací.“

Uvedl otec Hofmann na okraj dnešní audience pro delegaci Evropského židovského kongresu.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.