Canterburský arcibiskup: K pětistému výročí reformace je třeba přistoupit s pokáním

19.1.2017 

Canterburský arcibiskup: K pětistému výročí reformace je třeba přistoupit s pokáním Londýn. Událost, kterou je třeba oslavit, ale také paměť, kterou je třeba očistit prosbou o odpuštění - v této perspektivě hlava anglikánské církve, canterburský arcibiskup Justin Welby spolu s arcibiskupem Yorku, druhého nejdůležitějšího stolce britských anglikánů, Johnem Sentamu, chtějí pohlížet na 500. výročí začátku Lutherovy reformace. Píší o tom ve společném listu anglikánským komunitám u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů a v předvečer synodu své církve, během něhož se bude toto výročí připomínat.

Připomínka reformace v Londýně znamená zároveň pohled na dějiny Velké Británie, protože právě v kolejích vyznačených Lutherem v roce 1517 došlo v roce 1534 k odtržení anglické církve od Říma a ke krvavému násilí, které tento krok přinesl. Pouze v Anglii bylo zkonfiskováno a rozvráceno 800 klášterů, opatství a konventů. Byly zničeny jejich knihovny, rozkradeny vzácné manuskripty a umělecká díla. Tisíce řeholníků i laiků bylo oběšeno, rozčtvrceno nebo upáleno kvůli svému přesvědčení, připomíná bez příkras dnešní vydání listu Guardian

„Reformace byla jak procesem obnovy, tak roztržkou mezi evropskými křesťany – píší anglikánští představitelé. – Mnozí křesťané budou chtít při tomto výročí děkovat za velké požehnání, kterého se jim dostalo, jako hlásání evangelium milosti, přístupnost Bible ve svém jazyce nebo uznání, že také laici jsou povoláni sloužit Bohu ve světě a v církvi. Mnozí si připomenou také poškození jednoty církve, k němuž došlo před pěti staletími a které dosud trvá, navzdory jasnému Ježíšovu přikázání jednoty v lásce“.

Anglikánští představitelé připomínají, že ona bouřlivá léta postavila křesťany proti sobě do té míry, že mnozí z nich byli pronásledováni a nebo zabiti rukou jiných, kteří byli přesvědčeni, že následují téhož Pána. Odkazem této doby se stala nedůvěra a rivalita, která doprovázela také další globální šíření křesťanství v následujících staletích. „Jsou to dějiny, nad nimiž se musíme hluboce zamyslet,“ dodávají anglikánští arcibiskupové. Výročí reformace má tedy na jedné straně obnovit důvěru v Krista, jak si to přáli reformátoři, ale spolu s tím má nastoupit také pokání za ten díl odpovědnosti, který vedl k utvrzení roztržky, uzavírají arcibiskupové Welby a Sentamu s tím, že toto pokání má být spojeno se setkáváním s dalšími církvemi a posílením vztahů s nimi.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.