Dotýká se můj život Ježíšova srdce?

19.1.2017 

Křesťanský život je zápas, ve kterém vítězí ten, kdo se dá přitáhnout Ježíšem, učil dnes papež František při ranní mši v Domě sv. Marty. Petrův nástupce varoval před pokušením, které nás zavádí na nesprávnou cestu a připomenul, že Ježíš přišel, aby zamezil působení zla v našich srdcích.

Ježíš a zástupy – tento výjev zavdal Svatému otci podnět ke kázání, které se odvíjelo z dnešní evangelní perikopy (Mk 3,7-12). Vypráví o tom, jak za Ježíšem přicházelo velké množství lidu z různých krajů. Proč za ním tyto zástupy přicházely?, ptal se papež. Evangelium vypovídá, že mezi nimi byli nemocní, kteří se chtěli uzdravit. Byli tu také jiní lidé, kteří rádi Ježíšovi naslouchali, protože nemluvil jako učitelé Zákona, nýbrž jako ten, kdo má moc, a tak se dotýkal jejich srdcí. Lidé se za Ježíšem hrnuli spontánně, nebyli sváženi autobusy, jak se to děje při manifestacích, kde se člověk musí ukázat, aby neztratil pracovní místo, komentoval papež s hořkou ironií. Lidé šli za Ježíšem, protože tu něco cítili, a tlačili se na něj natolik, že Ježíš musel požádat o loďku a oddálit se od břehu Galilejského jezera.

“Přicházeli tito lidé za Ježíšem? Ano! Bylo to z důvodu nějaké potřeby? Ano! Některé z nich sice poháněla zvědavost – jako například skupiny asketů, ale ti byli v menšině…Ony zástupy přitahoval Bůh Otec – právě On přiváděl lidi za Ježíšem. A to v takové míře, že Ježíš vůči nim nemohl zůstat lhostejný a nehybný, jako učitel, který pronese svou přednášku a pak si myje ruce. Nikoli, zástupy se dotýkaly Ježíšova srdce. Samo evangelium říká: Ježíšovi bylo těch lidí líto, protože byli jako ovce bez pastýře. Bůh Otec prostřednictvím Svatého Ducha přitahuje lidi k Ježíši.“

Je zajímavé, poznamenal dále Svatý otec, že tento úryvek evangelia, který zprvu mluví o nadšených zástupech, končí vyprávěním o nečistých duchách, kteří při pohledu na Ježíše křičí: „Ty jsi Syn Boží!“

“Vyslovují pravdu, tlumočí skutečnost, kterou každý z nás vnímá, když se k Ježíši přiblíží. Nečistí duchové se snaží této blízkosti zabránit a vedou s námi válku. Někdo může říci: „Jsem silně katolicky založený, chodím stále na mši a, díky Bohu, nikdy – skutečně nikdy – nemám žádná pokušení!“ Modli se, protože jsi na špatné cestě! Křesťanský život bez pokušení není křesťanský – je možná ideologický, gnostický, ale nikoli křesťanský. Když totiž Otec přitahuje lidi k Ježíši, je tu někdo jiný, kdo je vleče protichůdným směrem a v našem nitru rozpoutává boj! Apoštol Pavel proto mluví o křesťanském životě jako o zápase, každodenním boji. Je to boj!“

Zápasíme, abychom zvítězili nad ďáblovou říší, říší zla, a zničili ji. Ježíš přišel, aby porazil Satana a zlomil jeho vliv na naše srdce. Zatímco Otec přitahuje zástupy k Ježíši, zlý duch vždy usiluje o jejich záhubu. Život křesťana proto spočívá v boji – buď se dá Otcem přitáhnout k Ježíši anebo může říci: Setrvám v klidu a pokoji. Pokud však chceš jít dál, zdůraznil papež František, musíš bojovat, vnímat své zápasící srdce, aby v něm Ježíš zvítězil.

“Zamysleme se nad svým srdcem – vnímám, že se v něm svádí boj? Mezi pohodlností a službou druhým, mezi zábavou a modlitbou či adorací? Cítím, že tu probíhá zápas? Je v něm vůle po konání dobra anebo něco jiného, co se jeví asketicky, ale brání mi v pohybu? Věřím tomu, že Ježíšovo srdce cítí dojetí, když pohlédne na můj život? Pokud tomu totiž nevěřím, musím se hodně modlit o milost takové víry. Každý z nás ať prohledá své srdce a zjistí, v jaké je situaci. A prosme Pána, abychom byli takovými křesťany, kteří dokáží rozlišit, co se děje v jejich srdci, a dobře zvolit cestu, kterou nás Otec přitahuje k Ježíši.“

Zakončil papež František ranní kázání v kapli Domu sv. Marty.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.