Moskevský patriarcha ke 100. výročí socialistické revoluce

5.1.2017 

Pravoslavný ruský patriarcha Kirill se vyslovil k letošnímu smutnému stému výročí tazvané socialistické revoluce. Referuje o tom čtvrteční vydání vatikánského listu L´Osservatore Romano (5.ledna 2017): „Nejedná se o slavení stého výročí této tragédie, nýbrž o připomínku tohoto data spolu s hlubokou reflexí a upřímnou modlitbou, aby se ze spáchaných omylů naše národy v nynější fázi svého rozvoje poučily a nikdy už je nedopustily“ – takto moskevský patriarcha na zasedání nejvyšší rady ruské pravoslavné církve (foto) – mimo jiné - zmínil sté výročí revoluce, která mezi únorem a říjnem roku 1917 vedla k pádu carské říše. Rok 2017 „se váže ke sto let starým událostem v dějinách naší vlasti. Během tohoto roku musíme povzbuzovat ke zvláštní modlitbě za naše národy, za zemi, která byla předtím jediným státem a nyní je tvořena svrchovanými národy, které vzájemně spojují těsné historické, duchovní a kulturní svazky.“ Ruský patriarcha zdůraznil, že je nezbytné během tohoto roku „reflektovat o tom, co se v našem lidu stalo, o významu a smyslu všech těchto otřesů a o tom, jaké závěry z těchto tragických dějin dvacátého století můžeme vyvodit.“

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.