Sv. František je poslem pokoje

4.10.2004 

Mezináboženskou modlitbou za mír vyvrcholily oslavy sv. Františka. Uctít hlavního patrona Itálie přijelo do Assisi více než 13 tisíc poutníků. Zúčastnilo se jich kolem stovky představitelů lokálních autorit a zástupci italského parlamentu.

Kustód kláštera při hrobu sv. Františka, otec Luciano Gottardo, zdůraznil, že Prosťáček z Assisi přinesl světu zvěst pokoje. Svým příkladem učil, jak skrze dialog a úctu lze spolupracovat se světem islámu. Společnou modlitbu za mír vedl kustód kláštera a imán mešity z Perugie.

Připomeňme, že sv. František hrál klíčovou roli v zajištění přítomnosti římské církve ve Svaté zemi po neúspěchu křižáckých výprav. Vytvořil františkánskou provincii Svaté země a při setkáni se sultánem Al-Kamelem roku 1219 získal souhlas k příchodu menších bratří. Od té doby jsou františkáni kustódy svatých míst.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.