Zasedá Mezinárodní teologická komise

4.10.2004 

Dnešním dnem začalo ve Vatikánu plenární zasedání Mezinárodní teologické komise. Úkoly a práci komise nám přiblíží její nedávno zvolený generální sekretář, P. Luis Ladaria:

?Mezinárodní teologická komise povstala roku 1969, tedy pár let po skončení II. Vatikánského koncilu proto, aby v Římě zprostředkovala hlasy teologů z různých částí světa a zajistila spolupráci mezi Svatým stolcem a teology. Každých pět let se zaměřuje na vybraná aktuální teologická témata.?

Připomeňme, že v posledních pěti letech patřila mezi tato témata otázka diakonátu a stvoření. Výstupem těchto prací je dokument nazvaný Imago Dei ? K Božímu obrazu, který bude brzy publikován. Na jaká témata se zaměří dnes zahájené zasedání?

Jedním z témat je universální spasitelná vůle Boží ve vztahu ke křtu dětí. Pak je tu další, velmi důležité a obtížné téma: morální zákon a přirozený zákon. Jsou to velmi důležitá témata, protože zahrnují řadu otázek, které nezávisí jen na náboženské víře, ale také na pravdách, ke kterým může člověk dojít vlastním rozumem. Papež se jimi zabýval v encyklice Fides et ratio a před tím ve Veritatis Splendor. Jde o zásadní otázky: například legislativy řady států sledují názory, které k těmto problémům vyslovíme.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.