Italský fyzik: ateistická kultura obsahuje rozpor

26.11.2016 

V sídle Papežské akademie věd (foto) začalo plenární zasedání této instituce, sdružující uznávané vědce různých oborů. V centru jejich setkání je otázka, jak může vědecké poznání a nové technologie podpořit udržitelný lidský rozvoj, který bere ohled na budoucí generace. Debatovat se bude nad otázkou energetiky a výživy, a jeden z exkurzů bude patřit také kosmologii v souvislosti s 50. výročím smrti mons. George Lemaîtra, belgického kněze a astronoma. Mezi účastníky zasedání je tentokrát také známý britský astrofyzik Stephen Hawking.
Papež František přitáhl pozornost moderní kultury k nutnosti spojenectví mezi vírou, vědou a technologií, říká italský fyzik Antonino Zichichi:

„Že nejde pouze o sen, ale o uskutečnitelnou věc, ukázal polský parlament, který letos 15. října zorganizoval studijní den na téma planetárních ohrožení, založený na rigorózních vědeckých studiích, a který vedl k závěru, že to, co papež František chce říci, má skutečně podporu vědecké komunity.“

Co je cílem těchto workshopů o vědě?

„Jsou zcela zásadní! Všichni směšují vědu a techniku. A víte komu my, vědci, vděčíme za základní a jasnou distinkci mezi vědou a technikou? Janu Pavlu II., který řekl, že užívání vědy už není vědou, nýbrž technikou. A technika už může být pro nebo proti.“

Vy jste vědec, fyzik. Kde ve vědě nacházíte Boží stopy?

„Já jakožto věřící, v aktu víry. Ateistická kultura si ovšem neuvědomuje, že obsahuje rozpor. Poselstvím vědy totiž je – telegraficky řečeno – že existuje jakási logika, která vládne světu. Pokud by tato logika neexistovala, nemohl bych zjistit vůbec nic: ani nukleární antihmotu, ani efektivní energii ani jiné věci, kterými jsem se zabýval... Poselstvím vědy je to, že jsme dětmi jisté logiky a nikoli chaosu! A jsme-li dětmi jisté logiky, kdo je jejím autorem? Ateistická kultura říká nikdo, ale neumí to dokázat. Pokud by byla pravda to, co hlásá ateistická kultura, byl bych nezaměstnaný, protože by žádná logika neexistovala, existoval by chaos. Chaos ovšem nemůže být základem všeho, protože bychom museli objevovat chaos a my zatím objevujeme stále nové zákony, nové pravidelnosti, které se potvrzují a prokazují existenci logiky.“

Říká italský fyzik Antonino Zichichi, který se účastní plenárního zasedání Papežské akademie věd.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.