Umění dobré smrti

8.11.2016 

Katoličtí biskupové Anglie a Walesu zpřístupnili na internetu nové stránky nadepsané „Umění dobré smrti“ (Art of Dying Well). Lze na nich najít řadu duchovních rad i článků z praktické oblasti péče o umírající, osobní svědectví i slova povzbuzení, pro ty, kdo ztratili své blízké. Zakládají se na zkušenosti nemocničních kaplanů, lékařů i dalších lidí, kteří měli možnost nahlédnout do této oblasti. Hovoří biskup John Sherrington, ausiliář westminsterské diecéze, který vede oddělení pro život v rámci biskupské konference Anglie a Walesu.

„V Anglii a Walesu v posledních letech probíhá intenzívní debata o asistované sebevraždě. V kontextu této diskuse o umírání, biskupové chtěli nabídnout svůj příspěvek „o dobré smrti“ ve světle učení církve. Stránky jsou určeny především pro katolická sdružení, ale šířeji se týkají celé tradice tzv. „Ars moriendi“. Chceme je zpřístupnit všem lidem a vést je prostřednictvím emotivních a fyziologických aspektů umírání k širším duchovním otázkám.“

Biskup Sherrington připomíná, že naši předkové se těchto otázek nebáli. Už středověké rukopisy popisují, jakým pokušením je vystaven umírající. Mluví o tom, jak se má člověk připravovat na smrt v modlitbě a za pomoci svátostí, ale také o pokušeních démona, který chce člověka uvrhnout do zoufalstí nebo rezignace. Z této tradice jsme čerpali, abychom dodali lidem naději a povzbudili je, aby ke kříži umírání a smrti dokázali přistupovat v novém kontextu. Chceme jim nabídnout duchovní oporu a také je povzbudit, aby se nebáli vyhledat kněze, dodává biskup Sherrington.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.