Mezinárodní konference o vzácných a opomíjených chorobách

7.11.2016 

V tiskovém středisku Svatého stolce byla představena 31. mezinárodní konference o vzácných a opomíjených chorobách, kterou ve dnech 10. až 12. listopadu organizuje Papežská rada pro pastoraci ve zdravotnictví. Jak připomněl sekretář této rady, mons. Jean-Marie Musivi Mupendawatu, za vzácnou chorobu je považována nemoc, kterou je postižen jeden člověk ze dvou tisíc lidí anebo z ještě vyššího počtu. V současnosti bylo identifikováno 5-8 tisíc podobných patologií, z nichž 80% je genetického původu a často představují pro nemocného ohrožení života. Odhaduje se, že na světě je až 400 milionů takto postižených lidí. Kromě toho více než miliarda lidí trpí tzv. „opomíjenými“ chorobami. Jde zejména o infekční onemocnění rozšířená v tropickém pásmu mezi populací s omezeným přístupem k pitné vodě a trpícím nedostatkem hygieny.

Tváří tvář této situaci se ocitáme před závažným úkolem jak z epidemiologického, vědeckého a klinického hlediska tak po kulturní a sociálně-politické stránce, která nutně odkazuje k odpovědnosti a úsilí na globální úrovni ze strany všech zainteresovaných. Církev, která během svých dvoutisíciletých dějin měla vždy na zřeteli situaci chorých a nemocných, a vždy považovala službu trpícím a nemocným za integrální součást svého poslání, chce prostřednictvím této konference posloužit těm, kdo jsou postiženi vzácnými a opomíjenými patologiemi, a odpovědět na tuto výzvu ve výchovné, kulturní a pastorační oblasti.

Mons. Mupendawatu podotkl, že pomoc těmto lidem patří mezi skutky tělesného milosrdenství. Jak dodal, hlavní linii Mezinárodní konference lze vytyčit za pomoci tří klíčových slov, totiž reformovat stav poznání ve vědeckém a klinickém smyslu, léčit lépe podle logiky vstřícnější k situaci nemocného a pečovat o životní prostředí, v němž člověk žije.
Mons. Mupendawatu připomněl rovněž bývalého předsedu Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví, arcibiskupa Zygmunta Zimowského, který dal impuls a podílel se na přípravách konference, avšak byl povolán na věčnost letos 12. července.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.