Nová statuta Papežské akademie Pro vita

7.11.2016 

Svatý stolec zveřejnil nová statuta papežské Akademie Pro vita, která papež František podepsal 18. října. V platnosti budou na dobu pět let. Tuto vatikánskou instituci založil v roce 1994 sv. Jan Pavel II. Jejím hlavním úkolem je studovat problematiku spojenou s podporou a obranou lidského života a důstojnosti lidské osoby.
Vydání nových statut souvisí se strukturálními změnami, které ve Vatikánu inicioval papež František. Od 1. září se Akademie pro život stala součástí nově vytvořeného Úřadu pro laiky rodinu a život a od poloviny srpna stojí v jejím čele arcibiskup Vincenzo Paglia.

Dokument připomíná, že úkolem této instituce je rozvíjet interdisciplinární studia v oblasti obrany lidského života, vytvářet kulturu života ve shodě s učením církve a připravovat jasné a aktuální informace z této oblasti pro církevní a společenské instituce i pro média.
Činnost akademie má především vědecký charakter. Jde zejména o zkoumání různých aspektů ochrany důstojnosti lidského života v každé jeho fázi, o podporu vzájemné úcty mezi lidmi různého pohlaví a generací, ale také o problémy kvality lidského života. Na té se podílejí jak materiální tak i duchovní hodnoty v perspektivě autentické „lidské ekologie“, která pomáhá přivrátit prvotní rovnováhu stvoření ve vztahu mezi člověkem a veškerenstvem. V této oblasti má Akademie pro život spolupracovat s dalšími orgány Římské kurie a s dalšími vědeckými institucemi po celém světě.

Statuta určují rovněž počet řádných členů akademie, kterých bude sedmdesát a budou jmenováni vždy na dobu pěti let s možností prodloužení mandátu na další období. Kromě toho bude mít Akademie rovněž čestné a externí členy. Zvláštní status dostanou mladí badatelé, jejichž věk nesmí překročit 35 let. Mají být vybíráni bez ohledu na náboženské vyznání mezi odborníky v disciplínách různým způsobem spojených s lidským životem, jako je lékařství, biologie, teologie, filosofie, antropologie, sociologie či právo. Vzhledem k vědeckému charakteru instituce nesmějí členové plnit žádné politické funkce. Papežská akademie Pro vita má organizovat každoroční valná shromáždění pro všechny členy. Má zřizovat a dále koordinovat pracovní skupiny jak na národní tak i mezinárodní úrovni. Mezi její úkoly bude patřit rovněž analýza zákonů různých zemí, pokud jde o zdravotní politiku a další opatření, která mají vliv na současnou kulturu života. Bádání a analýzy budou zveřejňovány a zpřístupňovány hromadnými sdělovacími prostředky.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.