Biskup Arborelius: mnoho protestantů pochopilo papežovu službu jednoty

2.11.2016 

„Během této dvoudenní návštěvy mnoho protestantů lépe pochopilo, v čem spočívá služba jednoty Petrova nástupce a v jistém smyslu fakticky uznali jeho roli. Papež totiž dokázal sjednotit kolem sebe nejen katolíky různých národností, ale také protestanty a pravoslavné. Ukázalo se, že pro všechny byla jeho přítomnost nejdůležitější, dokonce důležitější než oslavy pěti set let reformace,“ říká stockholmský biskup Anders Arborelius.

V bilanci včera zakončené apoštolské cesty zdůrazňuje, že papež byl ve Švédsku velmi dobře přijat, zejména jeho poselství milosrdenství, vnímavosti k druhým a pokoje. Jako by se dokonce celé Švédsko otevřelo katolické církvi – podotýká biskup Arborelius.
Pokud jde o ekumenický aspekt této cesty, nejvyšší představitel švédských katolíků poznamenal, že jak katolíci tak i luteráni dali jasné svědectví touhy po jednotě. To ovšem neruší dogmatické obtíže ani vážné rozdíly v názorech na etické otázky, které komplikují vzájemné vztahy – říká biskup Arborelius, která je sám bývalým luteránem.

„Nadále existují dosti závažné dogmatické rozdíly. Týkají se chápání církve, svátostí, kněžství, role papeže a také P. Marie. Jsou to otázky, které je nutné ještě prohloubit. Místní protestanté kladou důraz pouze na eucharistii. Zdá se jim přirozené, že po vyjasnění sporu kolem ospravedlnění má nastoupit interkomunium. My ovšem musíme připomínat, že prve než budeme společně sloužit eucharistii, je nutné překonat mnoho rozdílů. Protestanti mají zkrátka jinou mentalitu. Nutno však říci, že ve Švédsku se velmi dobře rozvinul duchovní ekumenismus, totiž společné modlitby a duchovní cvičení i spolupráce v sociální oblasti,“ řekl Vatikánskému rozhlasu biskup Anders Arborelius.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.