List skandinávských biskupů před papežovou cestou do Švédska

17.10.2016 

500 let reformace není příležitostí k oslavám. Výročí bychom měli připomínat v kajícím duchu – píší katoličtí biskupové skandinávských zemí v pastoračním listu vydaném u příležitosti papežské cesty do Švédska. František přijede do Lundu a do Malmö 31. října, aby se zúčastnil ekumenické připomínky začátku reformace, která zahájí jubileum protestantských církví. Skandinávští biskupové vysvětlují, že zachování kajícího postoje k těmto událostem si žádá pravdivý pohled na minulost. „Reformace vedla k rozdělení. Křesťanství tím utrpělo a trpí z toho důvodu i nadále. Kvůli tomuto rozdělení katolická církev po staletí nesměla působit v severských zemích,“ zdůraznují biskupové Švédska, Norska, Dánska, Finska a Islandu.

Biskupové v pastoračním listu dále poukazují na to, že cílem ekumenického úsilí má být plná jednota v Kristu. Zmiňují plody padesát let trvajícího dialogu, jako je společná deklarace o ospravedlnění, i pokoncilní změny v katolické církvi, které smazaly mnoho rozdílů. Přesto nadále existují závažné odlišnosti v otázkách svátostí, Petrova nástupce, P. Marie či svatých. Biskupové zdůrazňují, že toto nejsou nepřekonatelné překážky. Vyjadřují však bolest nad tím, že mezi katolíky a protestanty vyrůstají nové bariéry v podobně rozdílného pohledu na problémy etického a morálního charakteru, což vede k dalším komplikacím v ekumenickém dialogu.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.