Důstojnost člověka je hlavní zásadou etiky práce

27.9.2004 

Jan Pavel II. přijal skupinu italských funkcionářů zprávy věznic a dozorkyň v ženských věznicích. ?Důstojnost každé lidské osoby ? i když odpykává trest ve vězení ? musí být základem každé etiky práce.? ? zdůraznil ve své promluvě Svatý otec. Dodal, že služba ve věznicích vyžaduje velkou osobní zralost. Rozhodnost musí doprovázet lidský přístup k vězňům. Dozorkyním v tom mohou pomoci jejich ženské rysy, které usnadňují mezilidské vztahy. Nezbytnou vnitřní sílu však dává především hluboké sjednocení s Bohem v každé životní situaci. Jan Pavel II. v tom kontextu připomněl sv. Vincenta z Pauly, jehož liturgická připomínka se dnes slaví. Protože byl sám vězněn, doporučil milosrdným sestrám, které založil, aby věnovali zvláštní pozornost vězňům. Řídil se láskou ke Kristu, který se v evangeliu ztotožnil s vězněnými.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.